Kancelaria

Cmentarz Parafialny w Tupadłach


 KANCELARIA CMENTARZA

Wszelkie formalności załatwiamy w Kancelarii Parafialnej przy kościele św. Ignacego Loyoli, ul. Piastowska 14, Jastrzębia Góra mapa tel. 512 73 03 73

Rezerwacje miejsca i opłaty za grób dokonuje się w Kancelarii Parafialnej.

Przygotowaniem grobów zajmują się Waldemar Jeka tel. 693 383 124 i Grzegorz Dominik tel. 504 974 536.


WYKAZ OPŁAT

obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku

Opłaty pobiera się z tytułu: 

a) pokładnego: 480 zł na 20 lat

b) prolongaty (ponowienia) grób pojedynczy: 480 zł na 20 lat (2 zł na miesiąc, 24 zł na rok)

c) prolongaty (ponowienia) grobowiec: 1200 zł na 20 lat (5 zł na miesiąc, 60 zł na rok)

d) rezerwacji miejsca pojedynczego: 480 zł na 20 lat (2 zł na miesiąc, 24 zł na rok)

e) stawiania nowego pomnika lub wymiany starego pomnika – 10% wartości nowego nagrobka, 

f) wszystkie powyższe opłaty dla osób spoza parafii są wyższe o 100%, z wyjątkiem podpunktu e). 


WYCIĄG Z REGULAMINU

Cmentarz Parafialny w Tupadłach jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Rzymskokatolickiego. 

Właścicielem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ignacego Loyoli i św. Andrzeja Boboli w Jastrzębiej Górze. 

Czynności zarządu i bieżącą administrację wykonuje Zarządca Cmentarza – Proboszcz Parafii.

Cmentarz jest otwarty całą dobę

Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca.

Zarządca Cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, dzikich zwierząt, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody wynikające z zaniedbania lub zaniechania. 

Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia drzew, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub na grobach.

Na wszystkie prace murarskie wykonawcy winni mieć pisemne pozwolenie wydane przez Zarządcę Cmentarza. 

Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi i powinno odbywać się w godz. od 8:00 do 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.

Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach:
Grób pojedynczy: 220cm x 140cm
Grób podwójny: 220cm x 280cm
Inny wymiar grobu należy uzgodnić z Zarządcą Cmentarza.

Likwidacja grobu następuje po 20 latach od ostatniego pochówku lub po wygaśnięciu terminów rezerwacji lub prolongaty.

PEŁNY REGULAMIN


ZDJĘCIA

Sakramenty

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY KAPLICA SIÓSTR Tupadły Rozewie
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
377 0.13432502746582