Woda św. IgnacegoCo to jest woda świętego Ignacego?
Woda święcona św. Ignacego Loyoli (1491-1556) - założyciela zakonu jezuitów zwana jest również wodą cudowną lub wodą świętą. Zaczęła być stosowana wśród wiernych Kościoła Katolickiego niedługo po śmierci Świętego i od prawie 450 lat sprowadza łaski, dla których zwykłe środki były niewystarczające. Picie wody uświęconej dotknięciem świętych relikwii dla otrzymania specjalnej łaski od Boga jest wśród wiernych zwyczajem bardzo starym. Ta cudowna woda znana jest również wśród protestantów. Według Rytuału Rzymskiego Pawła V z 1614 r., który został odnowiony przez Piusa XI w 1925 r. i ponownie przywrócony przez Benedykta XVI w 2011 r. kapłan jezuita lub inny kapłan upoważniony błogosławi wodę specjalną modlitwą i zanurza w niej relikwie lub medalik św. Ignacego Loyoli.

Jak działa woda świętego Ignacego?
Używanie wody św. Ignacego niesie ze sobą łaski tym, którzy w to wierzą i z pobożnością stosują. Jest to tzw. sakramentalium Kościoła, o którym Sobór Watykański II mówi: „Sakramentalia to święte znaki, które na podobieństwo sakramentów wskazują przede wszystkim na duchowe dobra osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia.” (Konstytucja o Liturgii, 60). Św. Ignacy nie chce pozostawić bez nagrody szczerej ufności, żywej i głębokiej wiary, która z nieodpartą siłą ściąga Boże błogosławieństwa i w razie potrzeby zdolna jest przenosić góry. Ta wiara jest konieczna dla otrzymania łask, których się pragnie i o które się prosi przez stosowanie sakramentalium jakim jest woda św. Ignacego. Błagając wstawiennictwa św. Ignacego o uchronienie od złego lub o otrzymanie jakiegoś dobrodziejstwa nie można przy tym zapominać o zgadzaniu się z wolą Bożą. Jeśli ta wiara i zgodność z wolą Bożą jest złączona z prawdziwą ufnością w pomoc św. Ignacego Loyoli i jest poparta szczerą spowiedzią i przyjęciem Komunii św., to nie ma wątpliwości, że św. Ignacy uprosi łaskę, o którą się staramy, lub jakąś inną rzecz ważną - lepszą dla naszego dobra.

Jak stosować wodę św. Ignacego?
Zanim zastosuje się wodę św. Ignacego należy odmówić trzy razy Chwała Ojcu... na cześć Trójcy Przenajświętszej, której ten święty był tak gorliwym sługą, a dodać należy wezwanie: Św. Ignacy - módl się za nami. Wystarczy też odmówić Ojcze Nasz..., Zdrowaś Mario... i Chwała Ojcu..., albo po prostu wezwać pomocy Świętego, gdy sytuacja lub stan choroby nie pozwala na co innego.    Należy jednak pamiętać, że większą część łask za przyczyną św. Ignacego otrzymuje się przez odprawienie nowenny do św. Ignacego, jednej lub więcej, przy równoczesnym piciu wody. Trzeba też, by osoba w potrzebie i rodzina przystąpili do sakramentów świętych. Wodę można pić lub stosować zewnętrznie we wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwach i potrzebach, tak duchowych jak doczesnych. Wody tej nie powinno się zbyt długo przechowywać i nie powinna być traktowana jako pamiątka lub magiczny przedmiot.

Jak złożyć świadectwo na większą chwałę Bożą?
Znane i potwierdzone są na całym świecie przypadki cudownych uzdrowień, wyleczeń i ochrony przed chorobami i zarazą zdziałane za przyczyną wody św. Ignacego. Prosimy podzielić się z nami osobistym świadectwem otrzymania łask za pośrednictwem tej świętej wody. Świadectwa chwały Bożej - cudów i łask - można przesyłać na e-mail: razem@jezuici.pl lub na adres: Jezuici - Woda św. Ignacego, ul. Narbutta 21, 02-536 Warszawa. Woda jest bezpłatna. Prosimy jednak o składanie ofiar, które przeznaczymy na rozpowszechnianie wody św. Ignacego Loyoli i jego kultu. Więcej informacji na stronie www.razem.jezuici.pl/wodaignacego.
 

Porządek Mszy Św. i Nabożeństw

 

NIEDZIELA

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

pw. św. Ignacego Loyoli

7.00  9.00  11.00  18.00

 

KAPLICA św. Andrzeja Boboli - Siostry Nazaretanki

ul. Kaszubska 9

12.15

 

TUPADŁY Kaplica Cmentarna pw. Zmartwychwstania Pańskiego

ul. Pucka 60

15.00


DNI POWSZEDNIE

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

pw. św. Ignacego Loyoli

7.00  18.00

 

KAPLICA św. Andrzeja Boboli - Siostry Nazaretanki

ul. Kaszubska 9

środy i soboty
CZERWIEC-SIERPIEŃ: 19.00
WRZESIEŃ-MAJ: 17.00

 

 

SPOWIEDŹ

W niedziele 30 minut przed każdą mszą.
W dni powszednie 30 minut przed mszą wieczorną.