Kościół Domowy

Krąg - Jastrzębia Góra

 

Nasz krąg jest owocem adwentowych rekolekcji ewangelizacyjnych, które odbyły się w naszej Parafii w grudniu 2010 roku.

Tworzą go cztery małżeństwa wspomagające się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach Domowego Kościoła.

Gromadzimy się w imię Chrystusa - dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym.

Za nasz krąg odpowiada Jola i Paweł z Rozewia, zwani parą animatorska. Dla prawidłowej pracy Kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora - doradcy i opiekuna duchowego, którym jest o. Proboszcz Andrzej Batorski, SJ.

Spotkania naszego kręgu odbywają się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:

Dzielenia się życiem - dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas wspólnego posiłku.

Modlitwa - dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym zakończone wspólną cząstką różańca.

Formacja - dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją rozwiązań, to znaczy osiągnieciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu formacyjnego.

 

Słowo o muzyka u Jezuitów

 

Porządek Mszy Św. i Nabożeństw

 

Niedziele i Święta nakazane

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

pw. św. Ignacego Loyoli

8:00, 9:30, 11:00, 18:00

 

KAPLICA ŚW. ANDRZEJA BOBOLI - Siostry Nazaretanki

ul. Kaszubska 9,

12.15

 

Dni powszednie

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

pw. św. Ignacego Loyoli

7.30, 18.00

 

KAPLICA ŚW. ANDRZEJA BOBOLI - Siostry Nazaretanki

ul. Kaszubska 9

środy / soboty

WRZESIEŃ / CZERWIEC : 17.00